Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 12:36:44 Hilversum 40303 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 14-186

Ambulance 14-186

zaterdag 28 november 2020

Archief

Twee verdachten aangehouden na steekpartij Kleine Drift Hilversum

Gemaakt: Maandag, 04 mei 2020 18:35

HILVERSUM - Er zijn twee verdachten aangehouden voor de steekpartij aan de Kleine Drift in Hilversum op 17 maart. Het gaat om twee jongens van 16 en 17 jaar uit Hilversum.


Half april had de recherche beelden vrijgegeven van twee jongens in de omgeving van de Kleine Drift. Zij werden verdacht van betrokkenheid bij een steekincident op de Kleine Drift in Hilversum op maandag 16 maart. Na het tonen van de beelden kwamen er verschillende tips over de identiteit van de twee. Een 17-jarige jongen uit Hilversum werd vorige week aangehouden in zijn woning. Hij werd voorgeleid bij de Rechter Commissaris en zit de komende 14 dagen nog vast. En een 16-jarige Hilversummer was vrijdag ontboden voor verhoor. Hij werd weer heengezonden, maar blijft verdachte in deze zaak.

Huiselijk geweld melden via codewoord ‘masker 19’

Gemaakt: Woensdag, 06 mei 2020 17:14

Met het codewoord 'masker 19' kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Als een slachtoffer de woorden 'masker 19' uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch te melden.

 

Huiselijk geweld melden kan in eerste instantie door telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis of – bij een levensbedreigende situatie – met de politie. In sommige gevallen is het voor slachtoffers lastig om te bellen zonder dat de dader dit merkt, zeker nu iedereen tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk thuis is.

 

Minister De Jonge: "Als het thuis niet veilig is, is deze tijd extra zwaar. Juist nu mag vrouwen niets in de weg staan om huiselijk geweld te melden. Iedere drempel om te melden moeten we wegnemen. Het codewoord bij de apotheek is een extra mogelijkheid voor slachtoffers om hulp te vragen."

 

Alle apotheken in Nederland ondernemen actie als iemand het codewoord noemt. Als een slachtoffer het codewoord 'masker 19' gebruikt bij de apotheek, en alleen is, nodigt de apotheker diegene uit om in een aparte ruimte samen Veilig Thuis te bellen. Als het slachtoffer samen met een ander de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis. Het melden van huiselijk geweld via een codewoord bij de apotheek is al eerder in een aantal andere landen ingevoerd.

 

Ben je slachtoffer van huiselijk geweld of heb je vermoedens van huiselijk geweld in je omgeving? Je kunt iets doen door erover te praten of door advies te vragen. In alle gevallen kun je via 0800-2000 terecht bij Veilig Thuis. Ben je in direct gevaar? Bel dan 112.

Gratis toegang tot tijdschriften, boeken en luisterboeken voor zorgbehoevende mensen

Gemaakt: Vrijdag, 08 mei 2020 15:54

Het coronavirus raakt ons allemaal. Voor de zorg betekent dit dat mensen hun dierbaren niet meer kunnen zien, zich vervelen en misschien zelfs eenzaam voelen. Tegelijkertijd is de druk op zorgverleners hoog.

 

Samen met de Meander Ziekenhuizen en uitgeverijen is de app Wait geactiveerd. Met Wait krijgen de zorgbehoevende mensen, op locatie, gratis toegang tot tijdschriften, boeken en luisterboeken.

 

Wait is zowel voor de gebruiker als de zorgorganisatie gratis.

Slachtoffers van ontvoering aangehouden op verdenking van drugshandel

Gemaakt: Maandag, 11 mei 2020 18:57

ROTTERDAM / HILVERSUM - Een 40-jarige man uit Hilversum en een 27-jarige man uit Loosdrecht meldden zich zaterdagmiddag als slachtoffer van een ontvoering maar werden uiteindelijk aangehouden op verdenking van drugshandel. In de auto waarmee ze waar Rotterdam-Zuid waren gekomen lag een handelshoeveelheid harddrugs. Naar de drie verdachten van de ontvoering loopt een onderzoek. We komen graag in contact met getuigen die zaterdagmiddag iets is opgevallen rond de Alerdincksingel of meer weten over dit incident.


Het Hilversumse slachtoffer belde zaterdag 9 mei even voor 18.00 uur met de telefoon van een voorbijganger de politie dat een bekende en hij zojuist onder bedreiging van een vuurwapen waren gedwongen een woning aan de Alerdincksingel binnen te gaan, waar hij was opgesloten in een kast. De drie verdachten waren er vervolgens met zijn maat vandoor gegaan. Hij zich wist te bevrijden, rende de verlaten woning uit en waarschuwde de politie.

 

In het onderzoek naar de verdwenen man en de verdachten, vonden ze in de geparkeerde auto van de vermiste man een handelshoeveelheid harddrugs. Omdat de twee mannen in deze auto naar Rotterdam waren gekomen en niet duidelijk was van wie de drugs waren, werd het 40-jarige slachtoffer aangehouden als verdachte voor het overtreden van de opiumwet.

 

Terwijl het onderzoek voortduurde, meldde het tweede slachtoffer zich zondagavond op politiebureau Zuidplein. Ook hij werd aangehouden voor overtreding van de opiumwet.


Het onderzoek richt zich nu op de drie vermoedelijk Antilliaanse mannen die het duo op klaarlichte dag bedreigden en ontvoerden. Rechercheurs spreken met getuigen en doen buurtonderzoek, maar horen het graag als er mensen zijn die informatie of misschien zelfs beelden hebben die zou kunnen helpen bij het onderzoek.

 

Laat het weten via 0900-8844, anoniem via 0800-7000.

Rekening van 104-jarige Hilversummer jarenlang geplunderd door duo uit Kortenhoef

Gemaakt: Dinsdag, 12 mei 2020 16:37

HILVERSUM - Een 47-jarige vrouw en een 66-jarige man uit Kortenhoef zijn vandaag aangehouden omdat ze ervan worden verdacht tussen 2014 en 2019 geld te hebben gestolen van de rekening van een 104-jarige Hilversummer.


Een 104-jarige man uit Hilversum had sinds maart 2014 al zijn financiële zaken uitbesteed aan een vrouw die hij al ruime tijd kende. Deze vrouw had de volmacht over al zijn betaal- en spaarrekeningen.


Toen er regelmatig aanmaningen binnenkwamen en de man ook na herhaalde verzoeken geen inzicht kreeg in zijn eigen bankafschriften, vertrouwde hij het niet meer. Met hulp lukte het hem inzicht te krijgen in zijn financiële zaken. Daaruit bleek dat er tussen maart 2014 en januari 2018 bijna 80.000 euro van zijn financiële tegoeden was verdwenen. Daarnaast had hij zijn auto door de vrouw laten verkopen en daar nooit een cent van gezien. Het slachtoffer ontving ook maandelijks een AOW uitkering, maar ook deze inkomsten werden uitgegeven aan andere zaken zoals vakanties, schoonheidssalons en online winkels. In totaal werd ongeveer 100.000 euro van de man ontvreemd. Hierdoor is het slachtoffer in financiële problemen geraakt.


Onderzoek
Het slachtoffer deed in oktober 2019 aangifte van diefstal en de recherche startte een onderzoek. De verdachte werd vandaag aangehouden en zij wordt verdacht van oplichting, verduistering en diefstal in een periode van vijf jaar. Het gaat om een 47-jarige vrouw uit Kortenhoef. Ook een 66-jarige man uit Kortenhoef werd aangehouden. De recherche onderzoekt zijn betrokkenheid bij deze zaak.


De verblijfplaatsen van de twee verdachten zijn doorzocht en verschillende spullen werden in beslag genomen.

Second opinion bevestigt eerdere conclusies in onderzoek naar overlijden Dascha Graafsma

Gemaakt: Dinsdag, 12 mei 2020 19:06

HILVERSUM - De forensische second opinion wat betreft het overlijden van Dascha Graafsma heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. Ook de reflectiekamer die opnieuw naar het onderzoek gekeken heeft, komt tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Het onderzoek naar de tragische dood van het meisje, zal dan ook niet heropend worden. Dit is vandaag in een gesprek aan de nabestaanden uitgelegd.

 

In de vroege ochtend van 28 november 2015 werd de toen 16-jarige Dascha Graafsma na een stapavond aangereden door een trein op het spoor tussen Hollandsche Rading en Hilversum. Zij overleed direct. In de weken erna deed de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar haar dood. Aanleiding daarvoor was een vermoeden dat zij mogelijk ongewild drugs toegediend zou hebben gekregen, waardoor zij tijdens de aanrijding onder invloed zou zijn geweest van verdovende middelen. Hiervoor is onder meer onderzoek gedaan op de plaats van de aanrijding, naar de stoffelijke resten, naar camerabeelden en naar de telefoon en laptop van het slachtoffer. Er is een buurtonderzoek uitgevoerd en in Opsporing Verzocht is een getuigenoproep gedaan. Diverse getuigen zijn gehoord. Uit forensisch toxicologisch onderzoek door het NFI is uiteindelijk vast komen te staan dat het meisje niet onder invloed van drugs was. Uit het tactisch onderzoek zijn eveneens geen aanwijzingen naar voren gekomen dat er anderen betrokken waren bij de dood van Dascha en er sprake was van een misdrijf. Ook het sporenbeeld gaf geen aanleiding om een misdrijf te vermoeden. Het opsporingsonderzoek is vervolgens gesloten.

 

Na het sluiten van het onderzoek hebben de nabestaanden, daarin bijgestaan door een particulier onderzoeksbureau, regelmatig de politie en het Openbaar Ministerie benaderd met vragen en bevindingen. Ook zijn in online publicaties eigen onderzoeksresultaten gepubliceerd. Daarin is gewezen op tekortkomingen in het politieonderzoek en op vermeende verdachte situaties waar meer onderzoek naar nodig zou zijn. Het Openbaar Ministerie heeft in samenwerking met de politie deze vragen en bevindingen telkens serieus bekeken en er gedetailleerd inhoudelijk op gereageerd. De conclusie daarvan was echter steeds dat er geen concrete feiten of omstandigheden naar voren komen die wijzen op een misdrijf in de periode kort voor Dascha's dood of rondom haar directe overlijden. Het is niet vast te stellen of er sprake is geweest van zelfdoding of een ongeval. Gezien het feit dat ze waarschijnlijk al uren zonder jas buiten liep, kan niet worden uitgesloten dat zij – onder invloed van alcohol en mogelijk bevangen door de kou - het slachtoffer is geworden van een tragisch ongeluk.

 

Om een antwoord te kunnen geven op de vragen die de nabestaanden nog altijd hadden over de doodsoorzaak, heeft het Openbaar Ministerie toegezegd de genoemde forensische second opinion en de daaropvolgende onderzoeksreflectie uit te zullen (laten) voeren. Dit heeft de afgelopen periode plaatsgevonden. De second opinion hield in dat forensische experts van een andere politie-eenheid het eerder verrichte onderzoek kritisch bekeken hebben en gesprekken hebben gevoerd met de diverse betrokkenen. De reflectiekamer is door het OM ingesteld om tunnelvisie te voorkomen. In deze kamer zaten ervaren officieren uit andere arrondissementen en een advocaat-generaal die niet eerder bij de zaak betrokken waren. De reflectiekamer heeft na de second opinion de resultaten van het onderzoek bestudeerd, inclusief de door het particuliere onderzoeksbureau aangeleverde informatie. Vervolgens heeft de kamer zich gebogen over de vraag of de juiste inspanningen zijn verricht en of de eerdere conclusies stand houden. De conclusie van zowel de forensisch experts als de leden van de reflectiekamer is dat er voldoende onderzoek gedaan is en er terecht is geconcludeerd dat er geen sprake was van aanwijzingen voor een misdrijf.

 

Het is meer dan begrijpelijk dat de nabestaanden heel graag willen weten wat er precies gebeurd is die avond en waarom zij op het spoor stond. Het OM en de politie hebben echter als taak onderzoek te doen naar misdrijven. De inzet van opsporingsmiddelen is wettelijk ook alleen toegestaan wanneer er sprake is van een strafrechtelijke verdenking. In deze tragische zaak is dat na het gedane onderzoek niet meer het geval. We begrijpen dat de nabestaanden en betrokkenen teleurgesteld zijn dat zij op een deel van hun vragen geen antwoord zullen krijgen.

Duo op scooter rijdt vrouw klem en steelt haar laptoptas

Gemaakt: Dinsdag, 12 mei 2020 20:49

HILVERSUM - Vanavond omstreeks 18:15 uur vond een diefstal plaats op de Crailoseweg in Hilversum ter hoogte van de vuilstort. Twee mannen op een zilverkleurige scooter reden een jonge vrouw op de fiets klem en pakten haar laptoptas uit haar fietsmand. Hierna ging het duo er vandoor.

 

Een getuige is achter de scooter aangereden, maar kwam door een gesloten hek bij de ingang van de heide niet verder. De getuige reed in een lichtkleurige sedan. De politie komt graag in contact met deze getuige. Melden kan via 0900-8844, onder vermelding van referentie 2020146474.


De beide verdachten werden aangehouden op de Stichtseweg in Blaricum. Zij waren nog in het bezit van de buit.

Twee auto’s in brand gestoken in Hilversum

Gemaakt: Woensdag, 13 mei 2020 15:41

HILVERSUM - In de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 mei werden twee auto's in brand gestoken. Eén auto op de Begoniastraat en één op de Anthony Fokkerweg. Eerder dit weekeind was er ook al een autobrand op de Hilvertsweg. De recherche zoekt getuigen.

 

Rond 02.45 uur werd een bewoonster van de Begoniastraat wakker van geluiden en zag dat haar auto in brand stond. Volgens Alarmeringen Hilversum werd om 02:51 uur de brandweer gebeld en bluste de autobrand. Een uur later, rond 03.45 uur, kwam er een tweede melding van een autobrand, nu op de Anthony Fokkerweg. Ook hier was een fikse brand. Er werd direct een buurtonderzoek ingesteld in de buurt. Maar helaas waren de dader (of daders) al gevlucht. De recherche gaat bij beide branden er vanuit dat er sprake is van brandstichting.

 

Eerdere autobrand
In de nacht van zaterdag 9 mei op zondag 10 mei rond 02.45 uur was er ook een autobrand op de Hilvertsweg. Ook hier gaat de recherche uit van brandstichting. Uiteraard wordt in het onderzoek gekeken of de branden een verband hebben met elkaar. Maar in deze fase van het onderzoek is het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen.

 

Getuigen en camerabeeld gezocht
De recherche heeft camerabeelden veiliggesteld, maar hoopt dat er nog meer beelden zijn. Beschikt u over camerabeelden van de Anthony Fokkerweg, de Begoniastraat of de Hilvertsweg? Deel deze dan alstublieft met de recherche. Ook andere informatie is welkom. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de recherche in Hilversum via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Boetes uitgedeeld bij controle op de Loosdrechtse Plassen en de Vecht

Gemaakt: Vrijdag, 22 mei 2020 17:36

REGIO - Op Hemelvaartsdag werden met een integrale controle op de Loosdrechtse Plassen en de Vecht waarschuwingen gegeven en boetes uitgedeeld door toezichthouders van gemeente, Recreatie Midden-Nederland, politie, brandweer, Natuurmonumenten en Waternet. Strand De Zuwe werd vanwege drukte afgesloten, maar is inmiddels weer open.

 

We vragen of iedereen zich écht aan alle maatregelen wil blijven houden. Geef elkaar de ruimte en vermijd drukte.

Dankzij tips verdachte aangehouden voor straatroof Hilversum

Gemaakt: Woensdag, 27 mei 2020 16:31

HILVERSUM - Een 51-jarige vrouw werd maandagavond 28 oktober 2019 overvallen bij haar woning aan de Schuttersweg in Hilversum. Uit onderzoek blijkt dat haar belager haar vanaf de supermarkt heeft achtervolgd.


In januari werden de beelden van de verdachte getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau NH. Maar helaas zonder resultaat. In februari werd landelijke aandacht gevraagd voor de zaak in Opsporing Verzocht. De recherche heeft na de uitzending meerdere tips ontvangen. Mede dankzij de hulp van kijkers werd op maandag 25 mei 2020 de verdachte aanhouden. Dit is een 31-jarige man uit Utrecht. Hij zal vandaag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Neergeschoten verdachte in Hilversum overleden [update]

Gemaakt: Woensdag, 27 mei 2020 18:26

HILVERSUM - Op woensdag 27 mei rond 17:30 uur heeft een politieagent een verdachte neergeschoten op de Beresteinseweg in Hilversum. De verdachte is daarbij om het leven gekomen. De omgeving is afgezet.


De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van het incident dat plaatsvond op een zijweg van de Beresteinseweg.

Autobrand op de Floris Vosstraat in Hilversum

Gemaakt: Maandag, 01 juni 2020 06:40

HILVERSUM - In de nacht van zondag op maandag 1 juni, omstreeks 04:30 uur kreeg de politie de melding van een autobrand op de Floris Vosstraat in Hilversum. De brandweer heeft de brand geblust.

 

Over de oorzaak tast de politie nog in het duister. Heeft u iets gezien of gehoord? Laat het de politie weten via telefoonnummer 0900-8844.

Politie en OM zien geen georganiseerd crimineel verband zendmastbranden

Gemaakt: Woensdag, 03 juni 2020 19:41

NEDERLAND - Door heel Nederland zijn de afgelopen weken branden in zendmasten geweest. Na uitgebreid onderzoek van de Landelijke Recherche van de politie onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is noch (een vorm van een) relatie tussen de branden gebleken noch een georganiseerd crimineel verband tussen de verdachten.

 

Zendmasten in brand

De afgelopen weken heeft brand gewoed in 29 zendmasten door het hele land. De politie heeft vastgesteld dat de branden zijn aangestoken. De branden hebben geleid tot veel overlast en schade. Een enkele keer is sprake geweest van tijdelijke onbereikbaarheid van de hulpdiensten.

 

De plaatsen waar brand uitbrak in een zendmast zijn: Beesd (3 april), Neerkant (5 april), Rotterdam (6, 24 en 28 april), Nuenen (9 april), Groningen (9 april), Dronten (10 april), Tilburg (11 april), Veldhoven (2x, 11 april), Oudenbosch (2x, 11 april), Rijswijk (Gldl, 12 april), Almere Haven (13 april, 2x), Spijkenisse (14 april), Amsterdam (2x, 18 april), Vlissingen (23 april), Almere (24 april), Waddinxveen (25 april), Swifterbant (27 april), Standdaarbuiten (30 april), Maasbree (30 april), Den Haag (4 mei, 2x), Roermond (25 mei), Roosendaal (26 mei).

 

Verdachten

Tot nu toe zijn zes verdachten aangehouden. Vier verdachten werden op 10 april aangehouden. Het betreft mannen met woonplaats Groningen (34 jaar), Swifterbant (30 jaar), Swifterbant (24 jaar) en Dronten (23 jaar). De Groninger wordt verdacht van brandstichting in zijn woonplaats. De drie anderen van brandstichting in Dronten en Swifterbant.

 

De voorlopige hechtenis van een aantal van deze verdachten is inmiddels, onder bijzondere Reclasseringsvoorwaarden, geschorst.

 

De vijfde aangehouden verdachte komt uit Veldhoven (30 jaar). Hij wordt verdacht van het stichten van twee zendmastbranden in zijn woonplaats.

 

Een man uit Beringe (32 jaar) is als zesde aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting in Maasbree.

 

In alle gevallen wordt onderzocht of verdachten betrokken waren bij meer branden in zendmasten.

 

Onderzoeken

De politie en het OM hebben diverse scenario's onderzocht, waaronder het scenario dat sprake zou zijn van een georganiseerd samenwerkingsverband tussen verdachten. Om dit te onderzoeken is besloten aan de Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket een coördinerende rol te laten hebben. Daarnaast is telkens nauw samengewerkt tussen de landelijke en regionale eenheden/parketten van politie en OM.

 

Nu er geen verband tussen de zendmastbranden is gebleken, worden de onderzoeken verder door de lokale en regionale eenheden van de politie en de Arrondissementsparketten door het land opgepakt. Een enkel onderzoek loopt bij de Landelijke Eenheid onder leiding van het Landelijk Parket.

 

Over motieven van verdachten kunnen geen mededelingen worden gedaan, zo lang de onderzoeken in volle gang zijn.

 

Levensgevaarlijk

De in brand gestoken zendmasten zijn masten voor mobiele communicatie, zoals 4G, 3G en 2G. Een enkele mast betreft een 5G-zendmast.

 

Zeker in crisistijd, zoals nu met het coronavirus, is goede connectiviteit van groot belang. Het uitvallen van een zendmast door brand kan (sterk) verminderde regionale mobiele bereikbaarheid tot gevolg hebben en tot levensgevaarlijke situaties leiden. Te denken valt aan uitval van communicatie met ziekenhuizen of bijvoorbeeld verzorgingstehuizen.

 

Melden

Dat politie en OM de brandstichtingen stoppen, verdachten opsporen en vervolgen, is van groot belang. Daarom is ook in het televisieprogramma Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht gevraagd voor de zendmastbranden.

 

Wie meer informatie heeft die in relatie tot de zendmastbranden van belang kan zijn, wordt verzocht zich te melden door contact op te nemen met de politie, via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 of via het anonieme tipformulier op meldmisdaadanoniem.nl. Bij een verdachte situatie in of rond een zendmast, bel direct 112. De politie vraagt ook tankstation houders alert te zijn wanneer zich mogelijk verdachte situaties voordoen, zoals het vullen van jerrycans.

Brandweer redt man uit hoogwerk in Hilversum

Gemaakt: Donderdag, 04 juni 2020 16:52

HILVERSUM - Op de Taludweg in Hilversum is donderdagmiddag 4 juni een man uit zijn hoogwerker gered. De hoogwerker kwam vast te zitten in de boom en kwam daardoor los van de grond.

 

De man is veilig met de hoogwerker van de brandweer naar beneden gehaald.

Autoverhuurders verwachten run op huurauto’s

Gemaakt: Zondag, 07 juni 2020 19:33

Nu bekend is dat de grenzen van de meeste landen in Europa vanaf 15 juni weer geleidelijk opengaan, kunnen er eindelijk weer vakantieplannen gemaakt worden. Omdat veel reizigers zonder eigen vervoer liever het openbaar vervoer lijken te mijden, verwachten autoverhuurders een run op het veilige alternatief, de huurauto.

 

Een toename in het aantal aanvragen voor autoverhuur wordt door de branche toegejuicht. Sinds het uitbreken van het virus in Nederland stortte de autoverhuurmarkt volledig in. "Van ruim 800 aanvragen per dag gingen we op het dieptepunt terug naar zo'n 10 aanvragen", zegt Tjeerd Kramer, eigenaar van EasyTerra, een in Leeuwarden gevestigde online prijsvergelijker voor de wereldwijde autoverhuurmarkt. Toch lijkt er voor de autoverhuurders wel licht aan het einde van de tunnel. "We zien nu gelukkig een voorzichtige stijging in het aantal aanvragen en we verwachten op korte termijn weer een run op autoverhuur", geeft Kramer aan.

 

Dit beeld wordt bevestigd door Niall McDevitt, CEO van Auto Europe, een van de grootste partijen op de Europese autoverhuurmarkt. McDevitt geeft aan dat het aantal aanvragen exponentieel daalde vanaf half maart, maar dat hij nu weer voorzichtig positief is. "Deze week groeide het aantal boekingen met 44% in vergelijking tot de week ervoor, maar we zitten nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Voornamelijk in landen waar het aantal COVID-19 gevallen laag is, beginnen mensen weer auto's te huren." Ook McDevitt verwacht deze zomer een stevige groei in het aantal aanvragen voor autoverhuur.

 

De positieve gestemdheid onder de autoverhuurders lijkt niet ongegrond. Mensen willen wel op vakantie, maar geen onnodige risico's lopen; het openbaar vervoer krijgt daarom waarschijnlijk niet de voorkeur. Daarnaast geldt vanuit de overheid nog steeds het advies om het ov alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen. "Voor deze reizigers zonder eigen vervoer is het huren van een auto een goed alternatief. We verwachten een groei in aanvragen in Nederland, maar ook zeker in het buitenland. Zo zien we nu al een stijging in landen zoals Spanje, Portugal, Griekenland en Kroatië. Als de grenzen straks weer opengaan, verwacht ik een explosie in het aantal aanvragen", geeft Tjeerd Kramer van EasyTerra aan.

 

Dat het reizen met een huurauto meer 'coronaproof' is dan het reizen met bijvoorbeeld het openbaar vervoer spreekt voor zich: de kans op het oplopen van het virus in een huurauto is kleiner dan bijvoorbeeld in een volle trein of een bus. Daarnaast nemen autoverhuurders aanvullende maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Zo worden de huurauto's na inlevering grondig gereinigd. Grote verhuurbedrijven zoals SIXT en Hertz geven aan intensieve, professionele reinigingsmethodes te gebruiken met extra aandacht voor contactonderdelen zoals portiergrepen, het stuur en stoelen.

Pepperspray gebruikt bij conflict tussen jongeren op het Marktplein in Hilversum

Gemaakt: Maandag, 08 juni 2020 17:44

HILVERSUM - Een conflict tussen een aantal jongeren leidde zondag 7 juni tot de arrestatie van een 15-jarige inwoner van Hilversum. Hij wordt verdacht van mishandeling.


Rond 17.30 uur kreeg de politie een melding over een conflict tussen jongeren op het Marktplein. Ter plaatse bleek dat een van hen in het gezicht was gespoten met pepperspray. De vermoedelijke verdachte was op dat moment niet meer aanwezig maar meldde zich later bij de agenten. Hij werd aangehouden. Na onderzoek in de omgeving werd een busje pepperspray aangetroffen. De politie zet het onderzoek voort.

Bestelbus in brand op de Arendstraat in Hilversum

Gemaakt: Maandag, 15 juni 2020 17:52

HILVERSUM - In de nacht van zondag 14 juni op maandag 15 juni stond een bestelbus in de brand op de Arendstraat. De recherche gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen.

 

Rond 04.16 uur kwam de melding binnen bij de meldkamer dat er een bestelbus in de brand stond. De hele voorkant stond in de brand. Recherche gaat uit van brandstichting. Er werd meteen een onderzoek ingesteld in de omgeving, maar de mogelijke verdachten waren al gevlucht.

 

Getuigen en camerabeeld gezocht
De recherche onderzoekt de brand en komt graag in contact met mensen die kunnen vertellen of iets gefilmd hebben. Beschikt u over informatie of camerabeelden? Deel deze dan alstublieft met de recherche. Ook andere informatie is welkom. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de recherche in Hilversum via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-6070

Bewoner Diependaalselaan in Hilversum hoort in de nacht zijn scooter starten

Gemaakt: Woensdag, 17 juni 2020 16:36

HILVERSUM - In de nacht van dinsdag op woensdag 17 juni, rond 02:00 uur hoorde een bewoner van de Diependaalselaan in Hilversum zijn scooter starten en zag hem wegrijden richting de Utrechtseweg, samen met nog een scooterrijder. Agenten stelden een onderzoek in en troffen de gestolen scooter in het park aan het Laapersveld. Daarbij werd ook een tweede scooter aangetroffen, die eveneens van diefstal afkomstig was. Een vijftienjarige verdachte kon hierbij worden aangehouden.

 

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien / gehoord hebben op het moment van diefstal op de Diependaalselaan, of rond dat tijdstip bij het Laapersveld. Melden kan via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Brandweer herdenkt omgekomen collega's met ereteken

Gemaakt: Zaterdag, 20 juni 2020 16:34

NEDERLAND - Op verschillende plekken in het land hebben brandweermannen en -vrouwen hun omgekomen collega's herdacht die zijn omgekomen bij het uitoefenen van brandweerwerk. Dat gebeurde met een speciaal ereteken, waarbij twee brandweerspuiten precies één minuut een ereboog van water maken. Door het zonnige weer kunnen in sommige erebogen een regenboog ontstaan.

 

Online herdenken

Ook online wordt er stilgestaan bij de herdenking. Zo zijn de profielfoto's van een aantal korpsen veranderd in een zwart brandweerlogo op witte achtergrond.

Vrouw is twaalfde slachtoffer van de zogenaamde 'kettingrukker'

Gemaakt: Zaterdag, 27 juni 2020 16:26

REGIO - Op zaterdag 27 juni 2020 is een twaalfde vrouw slachtoffer geworden van de zogenaamde 'kettingrukker'. Ditmaal in De Bilt. Sinds dinsdag rukt de man de sieraden af van oudere vrouwen in verschillende plaatsen in Utrecht Oost en het Gooi. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. De recherche wil de man zo snel mogelijk oppakken, voordat er ernstige gewonden vallen doordat de man met kracht de sieraden aftrekt.


De man sloeg twaalf keer toe, steeds in een andere plaats: Leusden, Bunschoten, Driebergen, Hoevelaken, Huizen, Zeist, Eemnes, Baarn, Soest, Bussum, Hilversum en De Bilt. Alle incidenten vonden plaats van dinsdag 23 juni tot en met zaterdag 27 juni 2020. Zijn werkwijze is steeds hetzelfde. De man rijdt op een scooter langs een fietsende of wandelende vrouw en trekt de sieraden van de hals van de vrouw of doet daar een poging toe. De slachtoffers zijn 65-plussers, meestal 80-plussers. De slachtoffers hebben nadien vaak last van een zere hals of nek en blauwe plekken. Een vrouw viel op de grond.


Signalement verdachte:
- Man
- Lichte huidskleur
- Blond haar
- 20-30 jaar
- Normaal/gespierd postuur
- Rijdt op een scooter of een soortgelijk voertuig

 

Help mee!
De politie doet onderzoek en u kunt hierbij helpen. Weet u wie deze man is? Of heeft u een van de incidenten zien gebeuren en heeft u mogelijk zelfs camerabeelden? Dan komt de politie graag met u in contact via telefoonnummer 0900 8844.


Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem, online of bel 0800-7000.

Alle incidenten op een rij
23 juni rond 12.15 uur op de Dorser, Leusden.
24 juni rond 10 uur op de Kuyperstraat, Bunschoten.
24 juni rond 14.40 uur op de Korte Dreef, Driebergen.
24 juni om 17.10 uur, Eiberlaan, Hoevelaken.
25 juni tussen 10 en 10.30 uur op de Berlagestraat te Huizen.
25 juni tussen 15.30 en 16 uur op de Arnhemsebovenweg te Zeist.
26 juni 10.50 uur, Jacob van Lenneplaan, Baarn.
26 juni rond 12 uur, Varenstraat, Soest.
26 juni rond 14 uur, Ceintuurbaan, Bussum.
26 juni tussen 16.05 en 16.20 uur op de Oude Amerfoortseweg te Hilversum.
27 juni tussen 10 en 10.15 uur op de Looydijk in De Bilt.

Brandweer bevrijdt slachtoffer na ernstig ongeval in Soest

Gemaakt: Woensdag, 01 juli 2020 16:21

SOEST - Bij een eenzijdig ongeval is woensdagochtend een persoon gewond geraakt op de Peter van de Breemerweg in Soest.

 

Het ongeluk gebeurde toen de auto een boom schampte en daarna op zijn kant in de sloot belandde. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. De andere inzittende raakte gewond en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is, per ambulance, naar het ziekenhuis gebracht.

 

Het ongeluk gebeurde in de polder tussen Amersfoort en Soest. De brandweer moet een groot deel van het voertuig open knippen om het slachtoffer te bevrijden.

113 Zelfmoordpreventie bereikbaar via 113 én gratis via 0800-0113

Gemaakt: Dinsdag, 07 juli 2020 19:49

Sinds 1 juli is 113 Zelfmoordpreventie bereikbaar via het telefoonnummer 113. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft zich hard gemaakt voor het beschikbaar stellen van dit telefoonnummer, zodat mensen met suïcidale gedachten beter de weg kunnen vinden naar de hulp van 113 Zelfmoordpreventie. Omdat het telefoonnummer 113 momenteel niet gratis bereikbaar is en 113 op de factuur van bellers ervan verschijnt, is de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie vanaf nu ook bereikbaar op het gratis nummer 0800-0113, bellen naar dit nummer verschijnt anoniem op de factuur. Om te zorgen dat de hulplijn voor iedereen optimaal bereikbaar is, blijft voor de zekerheid ook het ‘oude’ nummer 0900-0113 bestaan. Bellers betalen hiervoor hun gebruikelijke telefoonkosten.  

 

Bereikbaarheid

Mensen die worstelen met suïcidale gedachten en hierover willen praten kunnen 24/7 contact opnemen met de hulplijnen van 113 Zelfmoordpreventie. Naast een telefonisch gesprek kan dit ook via de chat, op www.113.nl. 113 doet er alles aan zo goed mogelijk bereikbaar te zijn. Op piekmomenten kunnen de lijnen bezet zijn en horen bellers een bandje waarin hen wordt gevraagd om in gevallen van levensgevaar met 112 te bellen. Hulpvragers kunnen ook hun gegevens achterlaten om op een rustiger moment te worden teruggebeld. 

 

Verschil tussen 112 en 113

De hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie is er om te praten over zelfmoordgedachten of advies te vragen als iemand zich zorgen maakt over een naaste. Wanneer mensen direct hulp nodig hebben van de politie, brandweer of ambulance, bijvoorbeeld mensen die een zelfmoordpoging hebben ondernomen, moeten zij 112 bellen. 113 Zelfmoordpreventie kan zelf geen hulpdiensten naar hulpvragers sturen. Het is belangrijk om het verschil tussen de nummers goed duidelijk te maken, zodat mensen zo snel mogelijk goed geholpen kunnen worden. Deze boodschap horen mensen dan ook in de welkomstboodschap als zij bellen en wordt gecommuniceerd op de website.

 

Anonimiteit 

Bellen met de hulpverleners van 113 Zelfmoordpreventie is altijd anoniem. Dit betekent dat de hulplijn geen contactgegevens kan zien of locatie kan herkennen. Hulpvragers hoeven hun identiteit niet te vermelden bij het chatten of bellen en op facturen van bellers naar 0800-0113 wordt niet weergegeven dat er met de hulplijn is gebeld. Dat geldt ook voor bellers via 0900-0113. Bij het bellen naar het telefoonnummer 113 verschijnt het nummer wel op de factuur.

Aanhoudingen in zaak mensenhandel Hilversum

Gemaakt: Donderdag, 09 juli 2020 17:35

HILVERSUM - In twee afzonderlijke onderzoeken naar mensenhandel heeft de politie afgelopen week aanhoudingen gedaan. Zo werd een 36-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van uitbuiting van een 36-jarige vrouw uit Leusden. Een 25-jarige man uit Bussum werd ook aangehouden. In zijn zaak gaat het om de uitbuiting van een destijds 19-jarige vrouw uit Hilversum.


De politie startte eind vorig jaar met het onderzoek in de Leusdense zaak. Het slachtoffer in die zaak is een 36-jarige vrouw met een licht verstandelijke beperking. De vrouw werd aan het werk gezet in de prostitutie en de inkomsten werden overgemaakt naar de 36-jarige verdachte uit Amsterdam. Hij had haar gezegd dat het geld bestemd was voor hun toekomst samen. In totaal werd op die manier zo'n 35.000 euro naar de man overgemaakt. De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter commissaris en hij zit op dit moment nog vast.

 

In de Hilversumse zaak werd het 19-jarige slachtoffer gedwongen tot seksuele handelingen met meerdere mannen. Dat gebeurde in 2018. De vrouw uit Hilversum werd benaderd met de loverboy methode en moest vervolgens een periode lang seks hebben met meerdere mannen. In deze zaak werd deze week een 25-jarige man als verdachte aangehouden.

 

Het Team Mensenhandel onderzoekt zaken waarin mensen worden uitgebuit of onder dwang bepaalde dingen moeten doen waarvoor ze niet kiezen en waar andere mensen van profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om: iemand dwingen om strafbare feiten te plegen, iemand onder erbarmelijke omstandigheden tegen een veel te laag salaris laten werken of iemand in de prostitutie te dwingen. De uitbuiting kan samengaan met dwang, geweld, chantage en misleiding.

Tientallen deelnemers in Hilversum bij mars tegen fake NOS nieuws

Gemaakt: Zaterdag, 11 juli 2020 17:45

HILVERSUM - Op zaterdag 11 juli werd er op het Mediapark in Hilversum een mars gehouden. 78 mensen hebben zich op Facebook aangemeld om mee te lopen bij de 'mars tegen fake news'. Op het stationsplein heeft de groep zich verzameld.

 

'Wij eisen een gesprek met de NOS en gaan niet weg voordat we fatsoenlijk antwoord hebben gekregen van deze linkse staats propanda.', aldus de organisatie.

Getuigen gezocht van overval supermarkt Gijsbrecht van Amstelstraat

Gemaakt: Maandag, 13 juli 2020 17:31

HILVERSUM - Op zaterdagavond 11 juli is rond 21.50 uur een supermarkt aan de  Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum overvallen door twee jonge mannen. De politie is op zoek naar camerabeelden.

 

De overvallers bedreigden een aantal medewerkers met een wapen. Op het moment van de overval waren er ongeveer tien mensen in de winkel aanwezig, merendeel personeelsleden en een paar klanten. De overvallers verlieten de winkel met buit gingen er vandoor in de richting van de Hilvertsweg.

 

De politie was snel en met meerdere eenheden ter plaatse. Er is in de ruime omgeving van de supermarkt naar de verdachten gezocht. Ook een politiehelikopter verleende assistentie. Het is onderzoek is in volle gang en inmiddels is een buurtonderzoek gehouden, worden getuigen gehoord en beschikbare camerabeelden uitgekeken.

Camerabeelden en getuigen gezocht
De politie vraagt mensen die wonen in de omgeving van de supermarkt, camera’s hebben en nog niet met de politie hebben gesproken, contact met de politie  te nemen. Ook worden mensen met meer informatie of die de verdachten herkennen aan de hand van het onderstaande signalement, gevraagd contact op te nemen via het tipformulier op deze pagina of via 0900 8844. Wie liever anoniem reageert kan dit doen van 0800 7000.

 

Signalement

Verdachte 1:
- man
- rond de 18 jaar
- ongeveer 1,75 m lang
- normaal tot vol postuur
- zwarte North Face jas met wit logo op linker borst en rechter schouderblad
- lichtgrijze broek
- donkergrijze sneakers
- zwarte gezichtsbedekking
- heeft een vermoedelijk Marokkaans accent

Verdachte 2:
- man
- rond de 18 jaar
- 1,75 m à 1,80 m lang
- slank postuur
- donkerblauwe regenjas
- donkerblauwe Adidas trainingsbroek, voetbal logo op rechter dijbeen, blauwe Adidas strepen op de bies, Adidas logo op linker dijbeen
- zwarte sneakers met opvallend witte, ronde logo's rondom
- plastic tasje van de Lidl
- heeft een vermoedelijk Marokkaans accent

Boeren voeren 22 juli actie; "Blijf een dagje thuis"

Gemaakt: Woensdag, 15 juli 2020 19:59

NEDERLAND - Boeren gaan volgende week woensdag opnieuw actievoeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Farmers Defence Force (FDF) hoopt daarbij ook op steun van burgers. "Blijf een dagje thuis".

 

Woordvoerder Sieta van Keimpena zegt tegen Omroep Brabant dat ze met thuiswerken de stikstofuitstoot willen reduceren 'zodat wij ons vee niet ziek hoeven te maken.' Dat is volgens de boeren het gevolg van minder eiwitten in het veevoer, een maatregel van Schouten.

 

De minister wil boeren verplichten om de hoeveelheid eiwit in veevoer tijdelijk te verlagen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. De kabinetsplannen om de uitstoot van ammoniak op deze manier te verminderen leidden deze maand al tot protesten.

Ruiten en buitenspiegels vernield van 15 auto's in Hilversum

Gemaakt: Zaterdag, 18 juli 2020 18:50

HILVERSUM - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn van 15 auto's de buitenspiegels vernield. Bij tenminste drie auto's zijn ook autoruiten gesneuveld.


De auto's stonden geparkeerd langs de Buisweg en Dasselaarstraat in Hilversum. Dit betreft een doorgaande route vanuit het centrum richting Bussum. Vermoedelijk zijn de vernielingen tussen 03.00 en 03.30 uur gepleegd. Vooralsnog is er niemand aangehouden.


Heeft u iets gezien bel 0900-8844 of 112 op heterdaad.

Corona-app wordt op 1 september landelijk gelanceerd

Gemaakt: Zondag, 19 juli 2020 16:30

NEDERLAND - Op 1 september is het de bedoeling dat de coronavirus-app ‘CoronaMelder’ in heel Nederland wordt ingevoerd.  De app moet het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD aanvullen en mensen in staat stellen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voordat de app overal is te gebruiken, worden de komende tijd nog de laatste praktijk- en veiligheidstesten uitgevoerd. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens komt nog met haar advies.

 

Minister Hugo de Jonge: “We moeten alles op alles zetten om een tweede coronagolf te voorkomen. Met de app kunnen we sneller het virus in de kraag vatten en besmettingen voorkomen. Hoe meer mensen straks de app downloaden, hoe beter. De dijk die die tweede golf kan tegenhouden, dat zijn wij samen.”

 

Het gebruik van de app is geheel vrijwillig en er wordt geen informatie over jou of je locatie opgeslagen. Bovendien mogen mensen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de app. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een restauranteigenaar het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen plaatsnemen op zijn terras. Minister De Jonge komt daarom met een wetsvoorstel die dergelijke situaties verbiedt.

 

De app moet het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD aanvullen. Bij dit reguliere onderzoek vragen medewerkers van de GGD aan mensen die in aanraking zijn geweest met personen die positief zijn getest, of ze zelf klachten hebben. Daarbij gaat de GGD dus af op de contacten die mensen zich nog herinneren en die ze kennen. Voor contactonderzoek is het belangrijk te weten of mensen voor langere tijd dicht bij elkaar waren.

 

Dankzij de app kunnen meer mensen sneller een bericht krijgen dat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. Veel mensen kunnen zich moeilijk herinneren bij wie ze allemaal in de buurt zijn geweest. De app herinnert die contacten wel. Daardoor bereikt de app mensen sneller dan het reguliere bron- en contactonderzoek. Door op deze manier meer mensen sneller te berichten dat ze risico kunnen lopen, kunnen mensen eerder worden getest waardoor het doorgeven van de besmetting wordt beperkt.

 

Op 17 augustus wordt de app eerst in de regio’s Twente en Rotterdam-Rijnmond in de praktijk getest. Op 1 september is het de bedoeling dat de app in alle 25 GGD-regio’s is te gebruiken. De komende weken wordt dit intensief samen met GGD’en voorbereid. De praktijktesten zullen in de regio’s alleen starten wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens een positief advies over de app uitbrengt. Dat advies wordt eind juli verwacht. Ook wordt er voor 1 september nog een veiligheidstest, een zogenoemde ‘Pen-test’, gedaan op de definitieve app. Na de landelijke invoering blijft de app ook voortdurend op veiligheid getest worden.

 

Vanaf 17 augustus komt de CoronaMelder beschikbaar in de appstores, omdat begrenzing tot een regio in de appstores niet mogelijk is. Daarmee is de app voor iedereen te downloaden, maar buiten de testregio’s nog niet volledig bruikbaar.

 

De app functioneert weliswaar na het downloaden technisch volledig en wisselt bijvoorbeeld wel de anonieme codes uit. Het melden van positieve testuitslagen in de app wordt tijdens de testperiode echter alléén in de testregio’s Twente en Rotterdam-Rijnmond ondersteund door de GGD van die regio. Wie niet in een testregio woont kan overigens wel een melding krijgen na een contact met iemand die wel in een testregio woont en positief is getest op het virus. Deze melding gaat uiteraard gepaard met het bijbehorende handelingsadvies van de GGD.

De app is ‘open source’ ontwikkeld. Dat betekent dat iedereen het proces openbaar kan volgen en mee kan helpen om de app te ontwikkelen. Zo hebben al honderden vrijwilligers via verschillende internetplatforms het bouwteam van het ministerie van VWS kosteloos geholpen met adviezen over het design, de techniek en de gebruiksvriendelijkheid.

 

Op www.coronamelder.nl of op www.rijksoverheid.nl is meer informatie over de app en het proces te vinden.

 

Bron: Rijksoverheid 

Handige tips voor het kiezen van de juiste kraan

Gemaakt: Vrijdag, 24 juli 2020 19:24

Kranen. Het zijn dé details die je badkamer, keuken en toilet kunnen maken of breken. De juiste kraan kiezen is dan ook niet altijd een gemakkelijke opgave. Kranen zijn er immers in allerlei soorten en maten en tegenwoordig ook in verschillende kleuren. Kleuren als goud, rosé-goud en zwart zijn niet langer een uitzondering. Maar hoe vind je nu een kraan die past bij de ruimte, meubels en interieurstijl? Kranen-specialist Mastello geeft je een aantal handige tips! 

 

Tip 1: De juiste hoogte

Op zoek naar een passende fontein- of wastafelkraan? Vergeet dan niet naar de hoogte van de kraan te kijken, zeker als de kraan naast een waskom kom te staan. Lage opbouw wastafelkranen (kranen die je op het meubel/de wastafel plaatst) zijn vaak niet geschikt voor naast een waskom, maar passen beter bij een wastafel. Bij inbouw wastafelkranen (die je aan de wand bevestigd) is dit geen probleem, immers bepaal je hier zelf de hoogte waarop de kraan komt te hangen.

 

Tip 2: Type design

Bij kranen kun je vaak uit twee typen designs kiezen: vierkant en rond. Het is natuurlijk mooi als deze designs bij de rest van de ruimte passen. Heb je bijvoorbeeld een badkamer met zachte lijnen? Dan passen ronde kranen hier vaak beter bij dan kranen met een vierkant design. Heb je juist een moderne badkamer met strakke lijnen? Wellicht is een kraan met vierkant design dan de juiste keuze.

 

Tip 3: Kleur of geen kleur?

Wil jij een kraan die écht in het oog springt? Of ben je juist op zoek naar een functionele kraan met een neutrale look-and-feel? Kijk dan goed naar de kleuren kranen die er op de markt zijn. Als je op zoek bent naar een echte blikvanger, dan is een gekleurde kraan een goede keuze. Gekleurde kranen, denk aan zwarte, gouden en rosé-gouden kranen, zijn echte statement-kranen en springen in elke badkamer, keuken en toilet uit. Liever geen kleur? Dan is een chromen kraan of rvs kraan altijd een goed en veilige keuze!

Let op: als je een gekleurde kraan wilt kopen, kies dan bij voorkeur voor een kraan met gegalvaniseerde afwerking in plaats van spuiten of poedercoating. Gegalvaniseerde kranen zijn krasbestendiger en kleur- en slijtvaster dan gespoten en gepoedercoate kranen. Hierdoor gaat je kraan langer mee!

 

Tip 4: Type hendel/handgreep

Niet iedere kraan heeft de hendel/handgreep ‘op’ de kraan zitten. Tegenwoordig zijn er veel kranen, voornamelijk inbouw- en vrijstaande kranen, waarbij de hendel/handgreep erbij wordt geleverd. Hierdoor kun je meer variëren in het type hendel dat je kiest. Zit je altijd te pielen met de temperatuur van het water? Ga dan voor één aparte knop voor koud en één voor warm water. Wil je iets spannenders dan een ronde of vierkante hendel? Kies dan voor een kruisknoppen set, wat zorgt voor een speels karakter. Uiteraard zijn er ook hendels/handgrepen die warm en koud combineren. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?

 

De juiste kraan kiezen is niet eenvoudig! Hopelijk helpen deze tips je verder

No More Ransom: Al 4 miljoen slachtoffers van ransomware gingen de strijd tegen hackers aan

Gemaakt: Maandag, 27 juli 2020 17:35

NEDERLAND - Terwijl de wereld in de greep is van het coronavirus, waren er stilletjes nog een aantal andere virussen rond. Hoewel deze virussen al jaren bestaan, is het aantal gevallen de afgelopen maanden schrikbarend toegenomen en heeft het de cruciale activiteiten van bijvoorbeeld ziekenhuizen en overheidsinstellingen stopgezet. We hebben het hier over ransomware. Maar er is ook goed nieuws: de gratis portal 'No More Ransom' (geen losgeld meer) helpt slachtoffers terug te vechten zonder de hackers te betalen.

 

No More Ransom is het eerste publiek-particuliere samenwerkingsverband in zijn soort en bestaat deze maand vier jaar. Het helpt slachtoffers van ransomware hun versleutelde data te herstellen, zonder dat ze cybercriminelen losgeld moeten betalen. De dienst is te benaderen via nomoreransom.org. Gebruikers doorlopen een aantal stappen die worden aangegeven door de Crypto Sheriff, die vervolgens bepaalt welk type ransomware het apparaat gegijzeld heeft. Als er een oplossing voorhanden is, wordt er een link verstrekt om de decoderingstool gratis te downloaden.  

 

Vier jaar 'No More Ransom'

Het bestrijden van cybercriminaliteit en in het bijzonder ransomware is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politie, justitie, Europol en ICT-bedrijven. In totaal leveren 163 partners  hun bijdrage aan de No More Ransom portal. De No More Ransom portal heeft sinds z’n lancering 4,2 miljoen bezoekers uit 188 landen geregistreerd en heeft ervoor gezorgd dat zo’n $632 miljoen aan geëist losgeld niet in de zakken van criminelen terecht is gekomen. De in 36 talen beschikbare portal, heeft het afgelopen jaar 28 nieuwe tools toegevoegd en kan nu 140 verschillende ransomware-besmettingen decoderen. 

Voorkomen blijft beter dan genezen

Steeds vaker zijn bedrijven en instellingen het slachtoffer, in tegenstelling tot het verleden waarin vooral random thuiscomputers het doelwit waren.
No More Ransom kan al heel wat mensen en bedrijven die met een ransomware-aanval te maken hebben helpen, maar er zijn vele soorten ransomware waarvoor nog geen oplossing is gevonden. Gelukkig zijn er een paar preventieve maatregelen die mensen zelf kunnen treffen om tegen ransomware te beschermen:

 

  • Bewaar altijd een kopie van belangrijke bestanden op een andere plek: in de cloud, offline op een andere schijf, op een USB-stick of op een andere computer
  • Gebruik een betrouwbare, actuele virusscanner
  • Download geen programma’s van verdachte bronnen
  • Open geen bijlagen in e-mails van onbekende afzenders, zelfs als ze er belangrijk en geloofwaardig uitzien
  • Betaal geen losgeld als u slachtoffer bent.